Vasa reklama na svilinkovi.com

Index.hr


Index.hr vodeci je nezavisni portal u Hrvatskoj, proglasen najboljim hrvatskim portalom 2003. od strane sva tri hrvatska informaticka magazina (BUG, PC Chip i Vidi) – sto je prvi takav slucaj u povijesti hrvatskog weba. Index.hr objavljuje vise od 200 vijesti dnevno – iz politike, sporta, showbusinessa itd., a sadrži i niz atraktivnih i nagradivanih interaktivnih servisa..
http://www.index.hr
Error connecting to mysql