Vasa reklama na svilinkovi.com

Sarajevo.ba


Sarajevo je glavni grad države Bosne i Hercegovine. Ono je njen administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski i sportski centar.
Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave koju cine cetiri gradske opcine: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

Položaj:

Sarajevo je smješteno na prostoru Sarajevskog polja, koje je okruženo planinama Bjelašnicom i Igmanom na jugozapadu, Trebevicem na jugoistoku, te srednjim planinama i medudolinskim rtovima na sjeveru i sjeverozapadu.
Prosječna nadmorska visina Sarajevskog polja je 500 m.
Najzapadnija tačka polja je na 180 16' istocne geografske dužine. Krajnja istočna tacka je na 180 27' istočne geografske dužine, najsjevernija je 430 53’ sjeverne geografske širine, a najjužnija je na 430 47' sjeverne geografske širine.
http://www.sarajevo.ba
Error connecting to mysql