Vasa reklama na svilinkovi.com

Podgorica.me


Podgorica se nalazi na raskrsnici nekoliko znacajnih putnih pravaca koji se ovdje slivaju dolinama rijeke Zete, Morace i Cijevne, u kotlini Skadarskog jezera i u blizini Jadranskog mora, u plodnoj ravnici sa povoljnim klimatskim uslovima. Ovaj prostor je još od davnina bio veoma pogodan za formiranje ljudskih naselja. Zato su ovdje naselja postojala još u praistorijsko doba. Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom podrucju pripadaju mladjem kamenom dobu. Dalji razvoj omogucio je pojavu organizovanog ljudskog naselja koje ce preživjeti mnoge dogadjaje.
U ilirskom razdoblju su na području Zetsko-bjelopavlicke kotline živjeli pripadnici dva ilirska plemena - Labeati i Dokleati, koji su najneposrednije uticali na nastanak ovdašnjih naselja.

Labeati su naseljavali podrucje od Skadra do današnje Podgorice. Imali su svoju tvrdjavu Meteon, današnji Medun, i razvijenu organizaciju života, posebno vojnu.
http://www.podgorica.me
Error connecting to mysql