Vasa reklama na svilinkovi.com

Bosna USD


KRATKA ISTORIJA BOSNE

Osnivanjem i pocetkom rada prvih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini poslije Drugog svjetskog rata, lociranih u Sarajevu, pored nastavno-naučne djelatnosti, otpocela je i organizirana djelatnost društveno-sportskih, kulturnih i drugih organizacija studenata. U januaru 1946. osnovana je Viša pedagoška škola, u augustu Pravni fakultet, a u oktobru Medicinski fakultet. U septembru 1947. otpocela je sa radom Visoka škola za planinsko gazdovanje (kasnije transformirana u Poljoprivredno-šumarski fakultet). Nakon osnivanja i početka rada navedenih visokoškolskih ustanova, sportska aktivnost studenata odvijala se u sportskim aktivima, koji su bili organizirani na svakoj visokoškolskoj ustanovi.
http://www.usdbosna.org
Error connecting to mysql