Vasa reklama na svilinkovi.com

Daenet The Software Company


Daenetove osnovne djelatnosti su softverski inženjering - razvoj poslovnog softvera, integracija informacionih sistema i razvoj internet solucija. Naše preference leže u upotrebi Microsoft .NET platforme i Microsoftovih serverskih aplikacija. Daenet je Microsoft Gold Partner, i dobitnik najprestižnijeg Microsoftovog priznanja "Microsoft Technology Innovation Partner of the Year 2005" u kategoriji Integrated E-Business Solutions.

Daenetove osnovne djelatnosti su softverski inženjering - razvoj poslovnog softvera, integracija informacionih sistema i razvoj internet solucija.

Daenet d.o.o. je u Bosni i Hercegovini registriran 1999. godine kao društvo sa ogranicenom odgovornošcu, sa mješovitim domaćim i stranim kapitalom.

Profil naših komitenata je raznolik - firme, državne institucije, medjunarodne organizacije, mediji, investicijski fondovi. Prvi smo u Bosni i Hercegovini razvili software za podršku pracenja knjige dionicara koji je u upotrebi u Privatizacijskim Investicijskim Fondovima u BIH. Naš CMS software za dinamicko upravljanje web stranicama DANES je instaliran u preko 50 firmi i institucija u BIH i Europi. Razvili smo software za potpunu automatizaciju poslovanja elektronskih medija. Razvili smo prvu poslovnu platformu u BIH baziranu na Microsoft .NET tehnologiji, koja omogucava firmama i institucijama potpun razvoj i integraciju informacionog sistema.
http://www.daenet.ba
Error connecting to mysql