Vasa reklama na svilinkovi.com

Sarajevo osiguranje d.d.


Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo je najznacanije osiguravajuce društvo u Bosni i Hercegovini. Više od šest decenija uspješnog poslovanja rezultiralo je respektabilnom pozicijom i prepoznatljivim imidžom, kako u okvirima BiH i regije tako i Evrope. Sarajevo-osiguranje danas je vecinski privatizirana firma, sa 45,48 posto državnog kapitala koji je u procesu privatizacije.

U svom sastavu, Sarajevo-osiguranje pored direkcije, ima 13 podružnica i 60 ispostava sa 457 uposlenih radnika, svih profila zanimanja i svih nivoa obrazovanja.Poslove posredovanja i zastupanja Sarajevo-osiguranja na cijelom podrucju države obavlja 75 ovlaštenih servisa i agencija i preko 240 fizickih lica.

Dokaz nastojanja svih uposlenika Sarajevo-osiguranja za poboljšanjem kvaliteta osiguravajucih usluga je okoncanje procesa izgradnje i implementacije Sistema upravljanja kvalitetom i dobijanje certifikata standarda kvaliteta ISO 9001:2000 u 2005 godini.
http://www.sarajevoosiguranje.ba
Error connecting to mysql